Deze disclaimer regelt het gebruik van onze website. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met deze disclaimer volgens de voorwaarden zoals hieronder beschreven.

1. Algemeen:

De informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Wij streven ernaar om de informatie actueel en juist te houden, maar kunnen niet garanderen dat alle informatie volledig, nauwkeurig en up-to-date is.

2. Aansprakelijkheid:

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van, vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de informatie op deze website. Atelier Hervé, handelsnaam BV Lauvic, is niet verantwoordelijk voor mogelijke technische storingen of onbeschikbaarheid van de website.

3. Externe links:

Onze website kan links bevatten naar externe websites. Het aanbieden van deze links impliceert niet dat wij de inhoud op deze websites onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel veroorzaakt door het gebruik ervan.

4. Intellectueel eigendom:

Het intellectuele eigendom van de content op deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s en andere materialen, behoort toe aan Atelier Hervé, handelsnaam BV Lauvic. Het kopiëren, reproduceren, verspreiden of anderszins gebruikmaken van deze content is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Slagerij Atelier Hervé, handelsnaam BV Lauvic.

5. Wijzigingen:

Atelier Hervé, handelsnaam BV Lauvic, behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website en deze disclaimer op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld op onze website.