Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik van de website van Atelier Hervé, handelsnaam BV Lauvic. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met deze voorwaarden zoals hieronder beschreven.

1. Toepasselijkheid:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze website. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze voorwaarden.

2. Intellectueel eigendom:

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content op deze website, waaronder tekst, afbeeldingen, logo’s en andere materialen, zijn eigendom van Atelier Hervé, handelsnaam BV Lauvic, tenzij anders aangegeven. Gebruik van deze content zonder schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

3. Gebruikersverantwoordelijkheden:

Gebruikers dienen zich te houden aan toepasselijke wet- en regelgeving en mogen deze website niet gebruiken voor onwettige of schadelijke activiteiten. Gebruikers mogen geen materiaal plaatsen dat lasterlijk, aanstootgevend, beledigend, discriminerend of in strijd met privacywetgeving is.

4. Aansprakelijkheid:

Atelier Hervé, handelsnaam BV Lauvic, is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze website of de informatie die erop wordt verstrekt. Wij streven naar een correcte en veilige werking van de website, maar kunnen geen volledige garantie bieden.

5. Privacy:

Ons privacybeleid regelt de verzameling, opslag en gebruik van persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met ons privacybeleid zoals hierboven beschreven.

6. Wijzigingen:

Atelier Hervé, handelsnaam BV Lauvic, behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht zodra ze op deze website zijn geplaatst.

Voor vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld op onze website.